Ottulo – käännöksiä ja kielipalveluja

Kaikki tarvitsevat käännöksiä.

Ottulo tuottaa en-su-en -käännökset niin yksityisille kuin yrityksillekin ammattitaitoisesti, joustavasti ja luottamuksellisesti. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi yksittäisiä lyhyitä tekstejä, kuten sähköpostiviestejä, moniosaisia ja laajoja tekstikokonaisuuksia, kuten verkkosivustoja, tai mitä tahansa niiden väliltä. Palveluihin kuuluvat myös oikoluku, sanastojen luonti sekä transkriptio. Kysy myös muista mahdollisuuksista – tarvittaessa onnistuvat monet muutkin tietojenkäsittelytehtävät.


Everyone needs translations.

Ottulo produces en-fi-en translations for both private and corporate clients professionally, flexibly and confidentially. The projects could be single short texts, like e-mail messages, large collections of several texts, like websites, or anything between them. Other services offered are proofreading, creation of terminologies, and transcription. Ask about other possibilities – many other data/text processing tasks can be managed.


translation@ottulo.fi
+358 40 829 5984